Rodoslovno i hrvatsko jučer, danas i sutra

O nama

Rodoslovna Bibliografija

Literatura i referencije

Knjige i zbornici

1. Collins, M. (2000.) Priča o kršćanstvu. Znanje. Zagreb.
2. Dobronić, Lelja. (1987.) Iščezli srednjovjekovni viteški redovi u Srijemu i Bačkoj. Katolički bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu povijest. Zagreb.
3. Dobronić, Lelja. (2002.) Templari i Ivanovci u Hrvatskoj. Dom i svijet. Zagreb.
4. Dobronić, Lelja. (1984.) Viteški redovi: templari i Ivanovci u Hrvatskoj. Kršćanska sadašnjost. Zagreb.
5. Gravvett, Christopher. (1987.) Vitez. Knjiga trgovina. Zagreb.
6. Hopkins, Matthew.; Simmans, Graham.; Wallace-Murphy, Tim. (2001.) Rex Deus: istina o misteriju Rennes-le-Chateaua i Isusove dinastije. Stari grad. Zagreb.
7. Kužić, Krešimir. (2003.) Hrvati i križari: križarski pohod hrvatsko-ugarskoga kralja Andrije II. i austrijskoga vojvode Leopolda VI. iz 1217. s osvrtom na dodire Hrvata s križarskim pohodima. Hrvatski institut za povijest. Zagreb.
8. Lajić, Ivan.; Bara, Mario. (2009.) Ratovi, kolonizacije i nacionalna struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću. Institut za migracije i narodnosti. Zagreb.
9. Maalouf, Amin. (2002.) Kršćanski barbari u Svetoj zemlji: križarski ratovi očima Arapa. Izvori. Zagreb.
10. Mann, William. F. (2004.) Vitezovi templari u Novome svijetu: kako je Henry Sinclair donio Gral u Arkadiju. Stari grad. Zagreb.
11. Mastnak, Tomaž. (2005.) Križarski mir: kršćanstvo, muslimanski svijet i zapadni politički poredak. Prometej. Zagreb.
12.Pernoud, Regine. (2005.) Prava istina o tajnovitom viteškom redu. Verbum. Split.
13. Pirenne, Henri. (2005.) Povijest Europe: Od seobe naroda do XVI. stoljeća. Marjan tisak. Split.
14. Povijest svijeta: od početaka do danas / preveli Alka Škiljan … [et al.] . – 2. izd . (1990.) Naprijed. Split.
15. Read, P. P. (2003.) Templari. Zagreb : Stari grad, 2003.
16. Šanjek, F. (1991.) Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1991.
17. Tajna društva / priredio Norman MacKenzie. (2002.) AGM. Zagreb.
18. The Oxford illustrated of crusades / edited by Jonathan Riley-Smits. (2001.) Oxford University Press. Oxford
19. Vignati, Alejandro, Peralta. (2003.) Tajne Templara : bili su gospodari Europe i onda nestali u jednoj krvavoj noći. CID-Nova. Zagreb.
20. Wasserman, Jakob. (2003.) Templari i asasini : nebeska policija.CID-Nova. Zagreb.

Članci i osvrti

1. Barber, M. Templari. // Lucius : zbonik radova Društva studenata povijesti ”Ivan Lučić-Lucius”.1(2002), 2 ; str. 181-184.
2. Belaj, J. Ecclesia sancti Johannis apud Cruciferos in Bynna : problem nazočnosti ivanovaca u Ludbregu. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 20(2003) ; str. 151-155.
3. Čuržik, V. Karaševo : posjed vitezova svetog Ivana Krstitelja Jeruzalemskog. // Petrijevački ljetopis …. (2000), 2 ; str. 45-59.
4. Dobronić, L. Templari u Senju. // Senjski zbornik : prilozi za etnografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu = Senjer Jarbuch Beitraege zur Geographie, Ethnologie, OekonomikGeschichte und Kultur = The anthology, economy, history and culture. 30(2003[i.e.2004]) ; str. 191-200.
5. Koščević, Želimir. Fotografija u Hrvatskoj 1848.-1950. Izložba i predavanje slavnog francuskog fotografa Petera Knappa u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu: 1994.
6. Nicholson, H. Vitezovi Krista? : templari, hospitalci i drugi vojni redovi u očima njihovih suvremenika, 1128.-1291. // Lucius : zbornik radova Društva studenata povijesti ”Ivan Lučić-Lucius. 1(2002), 2 ; str. 159-180.
7. Smajlagić, R. Tragom templarskog križa na slavonskom banskom denaru. // Numizmatičke vijesti. 45(2003), 56; str. 188-201.
8. Šalić, T. Viteški redovi u sjeveroistočnoj Hrvatskoj. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja : za … godinu (1993), 11 ; str. 83-101.
9. Zelić, D. Templarski castrum u Šibeniku. // Radovi instituta za povijest umjetnosti = Journal of the Institute of History of Art. 23(1999) ; str. 33-44.

Vrela na internetu

1. http://križarski.ratovi.ratovi.hr.reference.pl/ 
2. http://hr.wikipedia.org/wiki/kri%C5%BEarski_ratovi
3. http://hr.wikipedia.org/wiki/Templari
4. http://www.newadvent.o! rg/cathe n/04543c.htm
5. http://crusades.boisestate.edu
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
7. http://www.fordham.edu/hallsal/sbook1k.html
8. http://hrcak.srce.hr/ni/165000/s621824zka 

Natuknice i objašnjenja

1. Ćanić obiteljski je nadimak svih Ručevića iskonom iz Starih Mikanovaca.
2. Kućar(i) su prostorije izgrađene niz seosku kuću prema dubini dvorišta koje su u vinkovačkom kraju i šire (svaka za sebe) osiguravale intimni prostor za uže obitelji, i to u dobu postojanja općeg imovinskog zadrugarstva. Te i takve zadruge pretežito su nestajale u razdoblju od 1920. do 1940., i to dogovorom među obiteljima ali i prisilom zakonodavca.