Rodoslovno i hrvatsko jučer, danas i sutra

O nama

Rodoslovi Ručevića

Temeljni rodoslovi predaka i potomaka ručevskih naraštaja sa svim srodnim granama vrelom iz Starih Mikanovaca

Na slici roditeljskog vjenčanja 1932. dobar je izbor roda Ručevića i Vidakovića toga doba te kumova i rodbine iz obitelji Kuzmića i Martinovića, kao neka vrsta uvoda u rodoslov za razdoblje – onda, tada i sada – roda mikanovačkih Ručevića

Popis osoba na ovoj slici uvijek ide od lijeva na desno, a redovi od dolje prema gore.

Prvi red – 3 djevojčice (ispod nogu mladenaca): Lijeva Terezija (Reza) Vidaković, u sredini (nepoznata), Desna Nena Marica Ručević kao desetgodišnjakinja.

Drugi red – 14 osoba: 1. Mladenkina sestrična iz Strizivojne. 2. Stjepan (Stipa) Ručević (pravnik, senator, sudac) iz Slav. Broda. 3. Marijan Ručević, Sudac stola sedmorice, septemvir te član Družbe braće hrvatskoga zmaja, kao ”Zmaj mikanovački”. 4. Šimun (Šima) Ručević iz Ćanića kuće, ratar, otac mladenca. 5. Marica Petričević r. Martinović, kuma. 6. Ivo (dida-kum) Martinović, oec., kum. 7. Mladenka – Julijana (Ljubica) Ručević r. Vidaković, učiteljica. 8. Mladenac – Ilija (Ilja) Ručević, časnik i veterinar (Upravitelj marvene bolnice u Osijeku.) 9. Micika Kuzmić r. prof. njem., kuma. 10. Mirodar Kuzmić, prof. hrv., kum. 11. Milislava (Slava) Vidaković, učiteljica, majka mladenke. 12. Božidar (Božo) Vidaković, učitelj i školski nadzornik, otac mladenke. 13. Nepoznata. 14. Učitelj i pisatelj o narodnoj baštini Lukić, udovac po sestri Božidara -Tereziji Lukić r. Vidaković.

Treći red – 1 Mlađa kći Franje Vidaković – Marica, još djevojčica. 2. i 3. Učitelj i učiteljica iz mladenkine generacije. 4. Klara Martinović, babica iz kuće Abađina. 5. Blaško Štitić, veterinar, prijatelj mladenca. 6. Mira Ručević, dipl. inž. kem. 7. Marinko Ručević, dip. inž. građ. 8. Slavica Vidaković, učiteljica, sestra mladenke. 9. Radovan Ručević, zaposlen i student strojrstva. 10. Draga Kuzmić, sestra Mirodara. 11., 12. 13. Prijatelji mladenke. 14. i 15. Pjevačica i pjevač te povrh njih 16., 17. i 18. tri svirača.

Četvrti red – 1. Franjo (Franja) Vidaković, mladenkin stric, prigodni šef od ražnja. 2. Antun (Tunja) Vidaković, stariji Franjin sin. 3. Čiča Tomica Jerković, prijatelj mladenkine obitelji. 4. Baka Linka, sestrična Milislave, prigodna šefica od kuhinje. 5. Marija (Mara) Milinković r. Ručević, sestra Iljina. 6. Eva Ručević r. Sarošević, supruga Iljinog brata Matije. 7. Rođakinja Ručevića. 8. Eva (Eca) Petričević r. Ručević, sestra Iljina. 9. Manda Kasapović r. Ručević, sestra Iljina. 10. Sekica iz Damića kuće rođakinja Ručevića.11. Janja Bunjevac r. Ručević, sestra Iljina. 12., 13., 14., 15. i 16. Drûge Julijanine.

Peti red – 1. Kuma Mara Vidaković od Lovakovih. 2. i 3. Franjina žena Roza drži mlađeg sina Josipa (Jozu). 4. Mato Milinković. 5. Tuna (Ćano) Ručević. 6. i 7. Kuma Eva drži sina Jozu od Lokvakovih. 8. i 9. Kum Iva drži sina Tomu od Lovakovih. 10. i 11. Nepoznati i nepoznata. 12. Mato Bunjevac. 13. Stjepan (Stipa) Petričević. 14. Matija (Mata) Ručević, brat Iljin. 15. Pavo Martinović od Abađinih. 16. Nepoznata.

”Šesti” red – Povješani po drvetu i plotu od 1. do oko 20. dječaka su svečano obućeni učenici škole u Zadubravlju.

Ratari nestaju, građani stasaju!

Ručevići u Starim Mikanovcima su se pod okriljem svojih crkava, Sv. Bartola iz XI. stoljeća i Sv. Klare iz XVIII. stoljeća, dobro razvijali u velikoj matičnoj obiteljskoj zadruzi, koja je spadala među najjače u selu. Iznjedrili su puno intelektualaca: pravnika, liječnika, časnika, profesora, učitelja, svećenika, veterinara, novinara, inženjera i jednog austrijskog generala. Potomci građanskoga dijela mikanovačkoga roda Ručevića danas su višestruko brojniji od ratarskoga te se u dodiru kroz više od tri stoljeća sve do današnjih dana bivstvom koncentriraju u Vinkovcima, Đakovu, Osijeku i Zagrebu.

Šimun (Šima) Ručević (1878.-1953.) iz doma Ćanića u Starim Mikanovcima i Kata (Kaja) Ručević r. Debelić (1878.-1951.) iz doma Malozinih u Prkovcima – su u svome braku iznjedrili četiri kćeri Mandu, Maru, Janju i Ecu te dva sina Matiju i Iliju.

Sveze Ručevića (Ćanića) iz Starih Mikanovaca i Debelića (Malozinih) iz Prkovaca do Zagreba

Sv. Martin u Prkovcima*

Sv. Bartol u Mikanovcima**

Sv. Marko u Zagrebu***

* O crkvi Sv. Martina: ”Crkvu Sv. Martina iz 1850. na Opkopu, uzvišenju danas zvanom Gradac ili Gradina, oplakuje potok Biđ. U njenom podnožju nasuprot gradini sličnoj djeliću amfiteatra nalazi se zavjetna špilja Majke Božje Lurdske stara više od sto godina.”

** O crkvi Sv. Bartola: ”Najstariji romanički dio, od sakristije prema tornju, izgrađen je polovicom XI. stoljeća, utvrđuje se djelomice i na temeljima starije crkve iz IX. stoljeća. Romanička nadogradnja rađena je u drugoj polovici XI. stoljeća s tornjem koji od samog početka ima blagu kosinu, dok je gotički dio crkve sagrađen iza 1386. Barokni elementi su u građevinu uneseni kod obnavljanja crkve 1730., a ponovno se restaurira od 2002., što traje i danas.” Sv. Bartol je spomenik kulture nulte kategorije. Crkva Sv. Klare iz 1810. postaje 1869. župa u Starim Mikanovcima.

*** O crkvi Sv. Marka: Slikovita crkva sv. Marka jedna je od najstarijih građevina u Zagrebu i jedan od njegovih simbola. Spominje se u popisu župnih crkava u Kaptolskom statutu iz 1334. godine. Građena je u 13. stoljeću, a iz te prve, romaničke faze gradnje sačuvani su prozor u južnom zidu i baza zvonika. Gotički svodovi i svetište građeni su u drugoj polovici 14. stoljeća kada je crkva dobila i svoj najvrijedniji dio – raskošni gotički južni portal. Taj figuralno nabogatiji gotički portal u Hrvatskoj izrađen je u Parlerovoj radionici, jednoj od najpoznatijih srednjovjekovnih kiparskih radionica. Na sjeverozapadnom zidu nalazi se najstariji zagrebački grb iz 1499. godine. Crkva je temeljito obnovljena u drugoj polovici 19. stoljeća prema nacrtima bečkih arhitekata Friedricha Schmidta i Hermanna Bollea te ponovo restaurirana u prvoj polovici 20. stoljeća. Tom je prigodom njezine zidove oslikao poznati slikar Jozo Kljaković (1888. – 1969.), a na oltare su postavljena djela znamenitog kipara Ivana Meštrovića.

Prof. dr. sc. Šimun Debelić (1902.-1945.), veterinar i sveučilišni profesor te Vlasta Debelić r Lorković (1904.-1980.), pijanistica i pedagoginja na glazbenoj akademiji, sa sinovima Mladenom i Nikolom.

U Vinkovcima postoji ulica Šime Debelića, a nedaleko rodnih Prkovaca u Retkovcima i Veterinarska ambulanta čiji je on utemeljitelj.

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu ustrojio je Zavod za higijenu i tehnologiju namirnica životinjskog podrijetla na kojem je bio prvi predstojnik i predavač.

Od 1941. do 1943. Šima Debelić predsjednik je Društva Šokadija u Zagrebu. Komunističke vlasti odvode ga 1945. na put bez povratka.

Dr. sc. Ilija Ručević (1905. – 1981.), veterinar, bakteriolog i časnik te Ljubica, Julijana Ručević r Vidaković (1912. – 1993.), učiteljica, sa sinovima Božidarom i Ilijom.

Nakon slučajno preživljenog Križnog puta 1945. biva 1946. od komunističkih vlasti otjeran iz Zagreba u Slatinu, gdje izgrađuje prvu poslijeratnu Veterinarsku stanicu sa stacionarom za bolesne životinje što je zabilježeno spomen plaketom.

Kako je od pradavna roda kroz naraštaje između obitelji Debelić iz Prkovaca i obitelji Ručević iz Starih Mikanovaca zamiralo rodbinstvo – tako je među potomcima narastalo prijateljstvo, koje još i danas traje.

I u doteklim godinama zajedno u podršci akciji Krug za trg u uspješnoj bitci za hrvatske pravice na tada budućem, a danas sadašnjem Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Dvojica u sredini – Nikola Debelić i Božidar Ručević

Predstatističko doba rodoslovnih podataka zajedničkih svim granama Ručevića bez generacijskog slijeda od XIV. stoljeća.

Andreas comes de Ruch/e i obitelj – Njihov boravak u Slavoniji višestruko je zabilježen od sredine XIII. stoljeća, i to u samostanu templara, pa isusovaca, na razdjelnici mikanovačkog i vrbičkog atara, najvjerojatnije kao križara na povratku s vojni u i oko Jeruzalema? Zapisano je imanje Ručevo i selište Sv. Andrija Ručevski kod Semeljaca te nešto južnije i boravište Ručevac na Jošavi. U tom predstatističkom dobu zabilježena su u tom kraju i područja kao Ručje/Rwčje.

Sinovi: Tomas, Toma de Ruch (Zapisan u Kancelu đakovačke biskupije 1310.), te Duclin de Ruch (Zapisan kao svećenik u Sv. Đurađu 1334.)

Toma Ručevački (prije 1500.- poslije 1525.) Plemić s Jošave sudac Plemićkog suda u Vukovu.

Dokaziva vrela o vjerojatnim rodočelnicima ručevskog roda i njihovom mogućem drevnom iskonu podrobnije opisana su na ovome webu u natuknicama na stranici označenoj kao ‘Znameni Ručevića’.

Statističko doba rodoslovnih naraštaja predaka i potomaka u grani Božidara Ručevića započinje sa svojim generacijskim slijedom od XVII. do XXI. stoljeća, i to od Grgura Ručevića oko 1670. i traje do 2020. te teče i nadalje u potomcima Božidara Ručevića rođenoga 1933.

Dvanaest naraštaja (generacija) dotiče pet stoljeća: XVII., XVIII., XIX., XX. i XXI. što kroz protekle tristopedeset i neke godine (1670.-2020.) nahodi tek nešto više od 3,4 naraštaja u stoljeću, kojih je ponekad u sto godina i više.

XII.

GRGO RUČEVIĆ (prije 1670. – prije 1737.) u Budrovcima zapisan na popisima 1698. te 1702. i žena … (nepoznata) djeca: (poslije 1702.- poslije 1737.), i to u Budrovcima: Andrija, Bartol, Miho i Petar, a u Starim Mikanovcima: Franja i Stjepan (poslije 1702.- ali prije 1737.)

XI.

FRANJA (poslije 1702.- poslije1737.) i Marija Čanić (?-?) djeca: Pavo (1726.-?), Grga, Mihajlo (1731.-1800.), Đuro (1736.-?)

X.

GRGA, MIHAJLO (1731.-1800.) i žena (nepoznata) djeca: Pavo (1750.-1843.), Vinko (1769.-1819.), Jakob (1771.-1812.), Jelica (?-1829.), Mato (1790.-1848.), Ana (1791.-1861.)

IX.

VINKO (1769.-1819.) 1.ž. Klara …(?-?) djeca: Mato (1790.-1848.), Jakob (1801.-1858.), Marko (1804.-?); 2. ž. Jelena … (?-?) djeca: Ivan (1806.-?), Magdalena (1811.-?), Marko (1810.-1866.), Ivana (1817.-1818.)

VIII.

MARKO (1810.–1866.) 1. ž. Lucija Jakšić (oko 1810. -1839.) djeca: Apolonija (1828.-?), Agneza (1836.-?); 2. ž. Terezija Kozarac (1818.-1868.) djeca: Martin (1839.-1905.), Luka (1843.-1929.), Rozalija (1845.-?), Božo (1847.-1873.), Stjepan (1850.-1919.), Bartol (1850.-1926.), Marijan (1853.-1859.), Antun (1855.-?), Eva (1857.-?), Marija (1860.-1860.), Marija (1862.-1864.)

VII.

MARTIN (1839.-1905.) 1. ž. Agneza Vučevac (1838.-1876.) djeca: Barbara (1860.-?), Petar (1862.-1895.), Marija (1864.-?), Lucija (1865. -?), Paula (1869.-?), Marijan (1871.-1951.), Marko (1875.-?); 2. ž. Agneza Barić (?-?) djeca: Matij(k)a (1877.-?), Šimun (1878.-1953.), Matij(k)a (1885.-?), Stjepan (1892.-1958.)

VI.

ŠIMUN, ŠIMA (1878.-1953.) i Kata, Kaja Debelić (1878.-1951.) djeca: Manda (1897.-1976.), Marija, Mara (1899.-1981.), Matija, Mata (1901.-1959.), Janja (1903.-1971.), Ilija, Ilja (1905.-1981.), Eva, Eca (1908.- 1984.)

V. a

MATIJA, MATA (1901.-1959.)

V. b

ILIJA, ILJA (1905.-1981.) i Julijana, Ljubica Vidaković (1912.- 1993.) djeca: Božidar, Božo (1933.-), Ilija (1941.-2010.)

IV.

BOŽIDAR, BOŽO (1933.-) 1. ž. Vesna Anić (1936.-) djeca: Domagoj (1960.-) 1. ž. Andreja Srpčić (1962.-) djeca: Matija (1988.-); 2. ž. Marta Dér (1939.-) djeca: Zrinko (1966.-) i Goranka Barać (1967.-) djeca: Leda (1996.-); Vedran (1972.-) 1. ž. Željka Vlašić (1974.-) djeca: Roko (2005.-); 2. ž. Jadranka Sabljak (1972.-) i kći Ivana Sabljak (1999.-)

III.

DOMAGOJ (1960.-) ZRINKO (1966.-) VEDRAN (1972.-)

II.

MATIJA (1988.-) LEDA (1996.-) ROKO (2005.-)

I.

RITA (2018.-)

Naraštaji i grane roda Ručevića iz Starih Mikanovaca *

* Naraštaji (ili generacije) označeni su rimskim brojevima, a grane (ili loze) označene su arapskim brojevima.

V. 1.

Naraštaj V., grana 1., potomci su Šime Ručevića (1878.-1953.) iz naraštaja VI. i Kate Ručević r Debelić (1878 – 1951)

V. 1. 1.

Manda Kasapović r Ručević (1897.-1976.) i Mijo Kasapović

Bez potomaka

V. 1. 2.

Mara Milinković r Ručević (1899.-1981.) i Mato Milinković (1889.-1970.)

1 Mara Milinković r Ručević (1899 – 1981)

+ Mato Milinković (1889 – 1970)

2 Šimo Milinković (1920 – 1991)

+ Pavka Milinković r Kolarević (1923 – 2012)

3 Marija Nadoveza r Milinković (1942 – )

+ Milan Nadoveza (1934 – 2008)

4 Gordan Nadoveza (1966 – )

+ Stana Nadoveza r (1968 – )

5 Nataša Nadoveza (1993 – )

5 Nenad Nadoveza (2001 – )

3 Katica Begović r Milinković (1946 – )

+ Josip Begović (1940 -)

4 Zoran Begović (1974 – )

+ Marijana Begović r Dedić (1981 – )

5 Anastazija Begović (2012 – )

4 Krešimir Begović (1977 – )

4 Zrinka Glušac r Begović (1978 – )

+ Milan Glušac (1974 – )

5 Mihael Glušac (2008 – )

5 Leonard Glušac (2010 – )

3 Mato Milinković (1949 – )

+ Elda Milinković r Penko (1950 -)

4 Tomislav Milinković (1984 – )

4 Ivana Katarina Milinković (1995 – )

V. 1. 3.

Matija, Mata, Ručević (1901 – 1959) i Eva Ručević r Sarošević (1903 – 1990)

1 Matija Ručević (1901 -1959)

+ Eva Ručević r Sarošević (1903 – 1990)

2 Marica Cerančević r Ručević (1922 -1991)

+ Đuka Cerančević (1922 – 1986)

3 Evica Čavar r Cerančević (1941 – )

+ Čavar

4 Mirjana Čavar (1964 – )

4 Ivan Čavar (1969 – )

3 Franjo Cerančević (1942 – )

+ Mara Cerančević r (1943 – )

4 Ivica Cerančević

4 Branka Cerančević

4 Katica Cerančević

3 Ivo Cerančević (1952. – )

+ Kata Cerančević r (1957. – )

4 Ana Cerančević

4 Katarina Cerančević

4 Tomislav Cerančević

4 Josip Cerančević

2 Martin Ručević (1924 -1993)

+ Mara Ručević r Nedeljković (1931 – )

3 Andrija Ručević (1949 – )

+ Slavica Ručević r Vekić (1951 – 2006)

4 Domagoj Ručević (1973 – )

3 Jelica Ručević (1950 – 1951)

3 Šimo Ručević (1951 – )

+ Dragica Ručević r Gašparović (1955 – )

4 Hrvoje Ručević (1978 – )

4 Marijan Ručević (1983 – )

+ Doris r Plečko (1984 – )

5 Jakov Ručević (2015 – )

3 Tuno Ručević (1953 – )

+ Anka Ručević r Matić (1962 – )

4 Andrej Ručević (1988 – )

4 Tomislav Ručević (1989 – )

4 Matej Ručević (1990 – )

2 Antun (1926 – 1926)

2 Ivo Baja Ručević (1927 – 2004)

+ Kata Ručević r Mumić (1934 – )

3 Ljubica Letica r Ručević (1953 – )

+ Ivan Letica (1955 – )

4 Luka Letica (1989 – )

4 Marija Letica (1993 – )

3 Ankica Gazić r Ručević (1955 – )

+ Anton Gazić (1951 – )

4 Daniel Gazić (1974 – )

4 Dalibor Gazić (1977 – )

+ Carmela Gazić r Krupski (1980)

5 Antonio Gazić (2010 – )

5 Izabela Gazić (2012 – )

3 Verica Marković r Ručević (1960 – )

+ Miro Marković (1959 – )

4 Luka Marković (1993 – )

4 Kristina Marković (1994 – )

4 Valentina Marković (1996 – )

2 Andrija Ručević (1928 – 1946)

2 Katica Ručević (1936 – 2004)

V. 1. 4.

Janja Bunjevac r Ručević (1903.-1971.) i Mato Bunjevac (1902.-1987.)

1 Janja Bunjevac r Ručević (1903. – 1989.)

+ Mato Bunjevac (1902. – 1987.)

2 Nikola, Mika Bunjevac (1922. – 1989.)

+ Eva Bunjevac r Cvrković (1923. – 1992.)

3 Stjepan Bunjevac (1945. – )

3 Mato Bunjevac (1947. – )

+ Ana Bunjevac r Štimac (1950. – )

4 Ivan Bunjevac (1978. – )

4 Janja Bunjevac (1981. – 1981.)

4 Željka Bunjevac (1986. – )

3 Luka Bunjevac (1950. – )

+ Kata Bunjevac r Stojaković (1958. – )

4 Tomislav Bunjevac (!978. – )

4 Marija Cvetković r Bunjevac (1977. – )

+ Ivan Cvetković (1978. – )

5 Anamarija Cvetković (2005. – )

5 Ivano Cvetković (2006. – )

4 Eva Bunjevac (1980. – )

4 Janja Konjarević r Bunjevac (1981. – )

+ Goran Konjarević (1983. – )

5 David Konjarević (2011. – )

4 Ruža Cvetković r Bunjevac (1981. – )

+ Slaven Cvetković (1975. – )

5 Ana Cvetković (2003. – )

V. 1. 5.

Ilija Ručević (1905.-1981.) i Ljubica, Julijana Ručević r Vidaković (1912.-1993.)

1 Ilija Ručević (1905 – 1981)

+ Julijana Ručević r Vidaković (1912 – 1993)

2 Božidar Ručević (1933 – )

+ Vesna Ručević r Anić (1937 – )

3 Domagoj Ručević (1960 – )

+ Andreja Ručević r Srpčić (1962 – )

4 Matija Ručević (1988 – )

+ Jelena Ručević r Norac-Kljajo (1988 -)

+ Jasminka Jasna Vučković (1965. – )

+ Marta Ručević r Der (1939 – )

3 Zrinko Ručević (1966 – )

+ Goranka Ručević r Barać (1967 -)

4 Leda Ručević (1996 – )

3 Vedran Ručević (1972 – )

+ Željka Ručević r Vlašić (1974 – )

4 Roko Ručević (2005 – )

+ Jadranka ud Sabljak r Suton (1972 – )

4 Ivana Sabljak (1999. – )

2 Ilija Ručević (1941 – 2010)

+ Milena Darinka Ručević r Popović (1942 – )

3 Davorka Kasandra Ručević (1967 – )

+ Radojka Marija Ručević r Štimac (1942 – )

V. 1. 6.

Eca Petričević r Ručević (1908.-1984.) i Stipa Petričević (1909.-1984.)

1 Eva, Eca Petričević r Ručević (1908 – 1984)

+ Stipa Petričević (1909 – 1944)

2 Tuno Petričević (1929 – 1984)

+ Kata Petričević r Jarić (1932 – 1954)

3 Jelica Pavković r Petričević (1952 – )

+ Ivica Pavković (1948 – )

4 Katarina Šaravanja r Pavković (1971 – )

+ Damir Šaravanja (1971 – )

5 Mihaela Šaravanja (1997 – )

5 Marko Šaravanja (2003 – )

5 Marija Šaravanja (2010 – )

4 Marija Pavković (1974 – )

4 Damir Pavković (1979 – )

4 Željko Pavković (1988 – )

+ Kristina Pavković r Barunčić (1990 – )

5 Jelena Pavković (2012 – )

+ Eva, Ljuba Petričević r Tuferdžić (1935 – )

3 Anica Balić r Petričević (1956 -)

+ Stjepan,Stevo Balić (1949 – )

4 Berislav Balić (1974 – )

+ Patricija Balić r Kalajdžić (1979 – )

5 Bruno Balić (2004 – )

5 Filipa Balić (2006 – )

5 Natali Balić (2010 – )

4 Mirjana Salopek r Balić (1975 – )

+ Ivica Salopek (1970 – )

5 Ivica Salopek (1999 – )

5 Sara Salopek (2000 – )

5 Stjepan Salopek (2007 – )

5 Marko Salopek

3 Stipo Petričević (1958 – )

+ Katica Petričević r Anušić (1964 – )

4 Kristina Ivić r Petričević (1982 – )

+ Kruno Ivić (1977 – )

5 Stjepan Ivić (2008 – )

4 Mato Petričević (1989 – )

+ Valentina Petričević r Jarić (1989 – )

5 Danijel Petričević (2009 – )

2 Marija, Zdenka Jurić r Petričević (1942 – )

+ Ivo Jurić (1940 – )

3 Vesna Jurić Kapor (1963 – )

+ Goran Kapor (1963 – )

3 Davor Jurić (1970 – )

V. 2.

Naraštaj V. grana 2. potomci su Marijana Ručevića (1871. – 1951.) iz naraštaja VI. i Vlaste Ručević pl. Peičić (1878. – 1963.)

V. 2.

Marijan Ručević (1871. – 1951.) i Vlasta Ručević r. pl. Peičić (1878. – 1963.)

1 Marijan Ručević (1871 – 1951)

+ Vlasta Ručević r pl Peičić (1878 – 1963)

2 Marijan Ručević (1905 – 1983)

+ Margareta Ručević r Nemec (1911 – 1991)

3 Ljiljana Fleisig r Ručević (1941 – )

+ Bruno Fleisig (1943 – )

4 Robert Fleisig (1970 – )

+ Barbara Fleisig r Toner (1971 – )

5 Jacquelin Fleisig

4 Cristian Fleisig (1972 – )

+ Rebecca Fleisig r Kosmas (1972 – )

5 Clara Fleisig

4 Helen Fleisig (1974 – )

3 Marijan Ručevic (1943 –

+ Marija Ručević r Kazić (1947 – )

4 Miroslav Ručević (1974 – )

+ Marina Ručević r Mlinarić ((1980 – )

5 Mirela Ručević (2012 – )

. 4 Marko Ručević (1979 – )

4 Bruno Ručević (1984 – )

+ Lea Ručević r Matjanec (1989. – )

3 Jasna Blažević r Ručević (1952 – )

+ Ante Blažević (1936 – )

4 Dinko Blažević (1978 – )

4 Jurica Blažević (1983 – )

2 Radovan Ručević (1906 – 1986)

2 Vilina Ručević (1908 – 1987)

2 Mira Ručević (1911 – 2002.)

3 Srebrenka Ručević (1947 – )

+ Ivica Bokulić (1942 – 2004)

4 Tomislav Bokulić (1969 – )

+ Sonja Bokulić r Strunjak (1969 – )

5 Vili Bokulić (2003 – )

4 Zvonimir Bokulić (1974 – )

+ Petra Ručević r Petričić (1978 – )

5 Ela Bokulić (2006 – )

5 Ivan Goran Bokulić (2010 – )

V. 3.

Naraštaj V. grana 3. potomci su Marka Ručevića (1875. – ) iz naraštaja VI. i Anke Ručević r Degmedžić (1877. – )

V. 3.

1 Marko Ručević (1975 – )

+ Anka Ručević r Degmedžić (1877 – )

2 Eva Martinović r Ručević (1901 – 1989)

+ Martin Martinović (1900 – 1989)

3 Mato Martinović

3 Pavao Braca Martinović

2 Sofija Kolarević r Ručević (1909 – 1982)

V. 4.

Naraštaj V. grana 4. potomci su Stjepana Ručevića (1892. – 1858.) iz naraštaja VI. i Jelene Dostavalove (1893. – 1964.)

V. 4.

1 Stjepan Ručević (1892 – 1958)

+ Jelena Ručević r Dostavalova (1893 – 1964)

2 Velimir Velja Ručević (1921 – 2001)

+ Teofila Tea Ručević r Dabčević (1931 – )

3 Mladen Majo Ručević (1957 – )

+ Ljiljana Ručević r Ljerkin (1960 – )

4 Maja Ručević (1983 – )

+ Irene Ručević r Cajner

4 Anastazija Ručević (1989 – )

+ Ime

3 Tatjana Tanja Ručević (1960 – )

2 Jelena Ljalja Zorić r Ručević (1923 – )

+ Ante Zorić (1924 – 1990)

3 Nenad Zorić (1954 – )

3 Velimir Zorić (1959 – )

VI. 1.

Dr. sc. Stjepan Ručević, general i liječnik (1850. – 1919.) i austrijska plemkinja, umrla ubrzo po vjenčanju (oko 1830.)

O tom braku bez potomaka iz nepoznatih razloga postoje samo šturi podatci kazivača, kao da je sve obavijeno nekom tajnom?!

VI. 2.

Naraštaj VI., grana 2. Adama Ručevića (1869 – ) i Marije Podbiočić (1870 – ).

Adam je sin Božidara, Bože Ručevića (1847 – 1873) i Eve Kablarević (1848 – 1870) iz naraštaja VII.

Adam Ručević (1869. – iza 1900.) i Marija Podbiočić (1870. – iza 1900.) imali su sinove: Božu Ručević Fufaja (1888. – 1962.) te Matu Ručević (1891. – 1893.) i Šimu Ručević (1899. – 1975.)

VI. 2. 1.

1 Božo Ručević, Fufaj (1888 – 1962)

+ Bara Ručević r Kulunđić (1886 – 1953)

2 Kuzman Ručević (1907 – 1996)

+ Agica Ručević r Milanović (1912 – 1990)

3 Šimo Ručević (1932 – )

+ Zlata Kukolj (1935 – )

4 Zvonko Ručević (1957 – )

+ Manda Ručević r Tomašević (1961 – )

5 Marina Šegec r Ručević (1983 – )

+ Igor Šegec (1978 – )

5 Mario Ručević (1984 – )

4 Željka Jurišić r Ručević (1962 – )

+ Marko Jurišić (1960 – )

5 Tatjana Jurišić (1982 – )

5 Ines Jurišić (1985 – )

3 Anica Joler r Ručević (1934 – )

+ Miroslav Joler (1934 – 2008)

4 Davor Joler (1961 – )

+ Željka Joler r (1960 – )

5 Sara Joler (1990 – )

4 Dalibor Joler (1964 – )

+ Antonija Joler r Sikavica (1969 – )

4 Miroslav Joler (1970 – )

+ Sanja Joler r (1968 – )

3 Ivan Ručević (1937 – )

+ Anica Šustić (1941 – )

4 Darija Šimunić r Ručević (1967 – )

+ Vinko Šimunić (1964 – )

5 Jelena Šimunić (1991 – )

4 Ivana Velić r Ručević (1971 – )

+ Tomislav Velić (1969 – )

5 Rok Velić (2007 – )

VI. 2. 2.

1 Šimo Ručević (1899 – 1975)

+ Stana Ručević r Kolundžić (1900 – )

2 Đuro, Miroslav Ručević (1920 – 1922)

2 Ankica Ručević (1923 – 2009)

2 Zdravko Ručević (1925 – 1998)

+ Ivanka Ručević r Pipinić (1923 – )

3 Mario Ručević (1954 – )

+ Ružica Ručević r Pajer (1949 -)

4 Marko Ručević (1978 -)

4 Iva Ručević ( 1979 – )

4 Luka Ručević (1987 – )

VI. 3.

Naraštaj VI., grana 3. Luka Ručević (1843. – 1929.) i Oliva Ručević r Čajkovac

1 Luka Ručević (1843. – 1929.)

+ Oliva Ručević r Čajkovac

2 Marija Ručević (1862. – )

2 Marijan Ručević (1864. – )

2 Marko Ručević (1872. – )

VI. 4.

Naraštaj VI., grana 4. Bartol Ručević (1850. – 1926.) 1. brak oko 1870. s Agatom Vorgić te 2. brak oko 1882. s Marijom Slamnjaković.

1 Bartol Ručević (1850. – 1926.)

+ Agata Ručević r Vorgić

2 Marko Ručević (1870. – )

2 Luka Ručević (1875. – )

2 Paula Ručević (1877. – )

2 Božidar Ručević (1881. – 1937.)

+ Marija Ručević r Vučevac

3 Antun Ručević (1901. – )

+ Stana Ručević r Jerković

4 Marija Ručević (1923. – )

4 Martin Ručević (1926. – )

+ Franciska, Sofija Ručević r Brezna

3 Jozija i Petar Ručević, blizanci, (1817. – )

+ Marija Ručević r Slamnjaković (1858. – )

(Četiri sina i dvije kćeri, a među njima i Mija)

2 Mija Ručević (1883. – 1955.)

+ Marija Ručević r Vorgić (1886. – )

3 Stjepan, Steva Ručević (1922. – 2008.)

(I dva brata i sestra.)

+ Kata Jukić (1921. – 1996.)

4 Mijo, Mihovil Ručević (1955. – )

(I pet sestara: Marica, Barica, Anica, Zorica,

Katica)

+ Marica Ručević r Šarčević (1960. – )

5 Hrvoje Ručević (1983. – )

5 Mia Ručević (1985. – )

5 Klara Ručević (1996. – )

VI. 5.

Naraštaj VI., grana 5. Antun, Tuna Ručević (1855. – ) iz VII. naraštaja.

VI. 5.

1 Vinca Ručević (1883. – 1954.)

+ Roza Jerković (1885. – 1969.)

2 Pera Ručević (1903. – 1923.)

+ Pola Ručević r Gregorić (1905. – 1964.)

3 Vinko Ručević (1922. – 2006.)

+ Mara Ručević r Jakšić (1924. – 1987.)

4 Anica Borozan r Ručević (1943. – 2005.)

4 Ljubica Bekavac r Ručević (1944. – 2012.)

4 Petar Ručević (1952. – )

+ Marica Perošević (1956. – )

5 Darija Ručević (1977. – )

5 Vinko Ručević (1980. – )

2 Tuna Ćano Ručević (1907. – 1979.)

+ Marija Ručević r Filakovac (1908. – 1970.)

3 Adam, Aca Ručević

3 Andrija Ručević

3 Ružica r Ručević

Teta Manda Kasapović r Ručević

Teta Eva (Eca) Petričević i teta Marija (Mara) Milinković stoje te teta Janja Bunjevac sjedi sve r. Ručević

Slike braće Matija (Mata) i Ilija (Ilja)