Literatura i referencije

Knjige i zbornici

 1. Collins, M. (2000.) Priča o kršćanstvu. Znanje. Zagreb.
 2. Dobronić, Lelja. (1987.) Iščezli srednjovjekovni viteški redovi u Srijemu i Bačkoj. Katolički bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu povijest. Zagreb.
 3. Dobronić, Lelja. (2002.) Templari i Ivanovci u Hrvatskoj. Dom i svijet. Zagreb.
 4. Dobronić, Lelja. (1984.) Viteški redovi: templari i Ivanovci u Hrvatskoj. Kršćanska sadašnjost. Zagreb.
 5. Gravvett, Christopher. (1987.) Vitez. Knjiga trgovina. Zagreb.
 6. Hopkins, Matthew.; Simmans, Graham.; Wallace-Murphy, Tim. (2001.) Rex Deus: istina o misteriju Rennes-le-Chateaua i Isusove dinastije. Stari grad. Zagreb.
 7. Kužić, Krešimir. (2003.) Hrvati i križari: križarski pohod hrvatsko-ugarskoga kralja Andrije II. i austrijskoga vojvode Leopolda VI. iz 1217. s osvrtom na dodire Hrvata s križarskim pohodima. Hrvatski institut za povijest. Zagreb.
 8. Lajić, Ivan.; Bara, Mario. (2009.) Ratovi, kolonizacije i nacionalna struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću. Institut za migracije i narodnosti. Zagreb.
 9. Maalouf, Amin. (2002.) Kršćanski barbari u Svetoj zemlji: križarski ratovi očima Arapa. Izvori. Zagreb.
 10. Mann, William. F. (2004.) Vitezovi templari u Novome svijetu: kako je Henry Sinclair donio Gral u Arkadiju. Stari grad. Zagreb.
 11. Mastnak, Tomaž. (2005.) Križarski mir: kršćanstvo, muslimanski svijet i zapadni politički poredak. Prometej. Zagreb.
 12. Pernoud, Regine. (2005.) Prava istina o tajnovitom viteškom redu. Verbum. Split.
 13. Pirenne, Henri. (2005.) Povijest Europe: Od seobe naroda do XVI. stoljeća. Marjan tisak. Split.
 14. Povijest svijeta: od početaka do danas / preveli Alka Škiljan ... [et al.] . - 2. izd . (1990.) Naprijed. Split.
 15. Read, P. P. (2003.) Templari. Zagreb : Stari grad, 2003.
 16. Šanjek, F. (1991.) Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1991.  
 17. Tajna društva / priredio Norman MacKenzie. (2002.) AGM. Zagreb.
 18. The Oxford illustrated of crusades / edited by Jonathan Riley-Smits. (2001.) Oxford University Press. Oxford
 19. Vignati, Alejandro, Peralta. (2003.) Tajne Templara : bili su gospodari Europe i onda nestali u jednoj krvavoj noći. CID-Nova. Zagreb.
 20. Wasserman, Jakob. (2003.) Templari i asasini : nebeska policija.CID-Nova. Zagreb.


Članci i osvrti

 1. Barber, M. Templari. // Lucius : zbonik radova Društva studenata povijesti ''Ivan Lučić-Lucius''.1(2002), 2 ; str. 181-184.
 2. Belaj, J. Ecclesia sancti Johannis apud Cruciferos in Bynna : problem nazočnosti ivanovaca u Ludbregu. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 20(2003) ; str. 151-155.
 3. Čuržik, V. Karaševo : posjed vitezova svetog Ivana Krstitelja Jeruzalemskog. // Petrijevački ljetopis .... (2000), 2 ; str. 45-59.
 4. Dobronić, L. Templari u Senju. // Senjski zbornik :  prilozi za etnografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu = Senjer Jarbuch Beitraege zur Geographie, Ethnologie, OekonomikGeschichte und Kultur = The anthology, economy, history and culture. 30(2003[i.e.2004]) ; str. 191-200.
 5. Koščević, Želimir. Fotografija u Hrvatskoj 1848.-1950. Izložba i predavanje slavnog francuskog fotografa Petera Knappa u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu: 1994.
 6. Nicholson, H. Vitezovi Krista? : templari, hospitalci i drugi vojni redovi u očima njihovih suvremenika, 1128.-1291. // Lucius : zbornik radova Društva studenata povijesti ''Ivan Lučić-Lucius. 1(2002), 2 ; str. 159-180.
 7. Smajlagić, R. Tragom templarskog križa na slavonskom banskom denaru. // Numizmatičke vijesti. 45(2003), 56; str. 188-201.
 8. Šalić, T. Viteški redovi u sjeveroistočnoj Hrvatskoj. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja : za ... godinu (1993), 11 ; str. 83-101.
 9. Zelić, D. Templarski castrum u Šibeniku. // Radovi instituta za povijest umjetnosti = Journal of the Institute of History of Art. 23(1999) ; str. 33-44.


Vrela na internetu                                                                                  Pristupljeno

 1. http://križarski.ratovi.ratovi.hr.reference.pl/                                  10.4.2006.
 2. http://hr.wikipedia.org/wiki/kri%C5%BEarski_ratovi
 3. http://hr.wikipedia.org/wiki/Templari
 4. http://www.newadvent.o! rg/cathe n/04543c.htm
 5. http://crusades.boisestate.edu                                                         
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
 7. http://www.fordham.edu/hallsal/sbook1k.html
 8. http://hrcak.srce.hr/ni/165000/s621824zka                                      4.7.2018.


Natuknice i objašnjenja

 1. Ćanić obiteljski je nadimak svih Ručevića iskonom iz Starih Mikanovaca.
 2. Kućar(i) su prostorije izgrađene niz seosku kuću prema dubini dvorišta koje su u vinkovačkom kraju i šire (svaka za sebe) osiguravale intimni prostor za uže obitelji, i to u dobu postojanja općeg imovinskog zadrugarstva. Te i takve zadruge pretežito su nestajale u razdoblju od 1920. do 1940., i to dogovorom među obiteljima ali i prisilom zakonodavca.


Gesla

Gesla

http://www.rucevic.net

Gdje nema rodoslovlja nema ni ljudi, ono je srž vjere i života. (Božidar Ručević - 2017.)

''Što pređi ti namriješe zasluži da zaista tvoje i bude!''  (Johann Wolfgang von Goethe, 1749.-1832.)

''Učinimo stvari što jednostavnijim, ali ne jednostavnijim od toga!" (Albert Einstein, 1879.-1955.) 

''Problem sa činjenicama je samo u tome što ih ima previše!'' (Samuel McChord Crotherds, 1857.-1927.)

''Zaborav vlastitih korijena i vlastite povijesti na početku je svakog ljudskog otuđenja!'' (Kardinal Josip Bozanić, Homilija na Božić 25. prosinca 2009.)

''Ne zanemarite molitve Duhu Svetomu istoga nam trojednoga Boga!'' (U prvim danima svoga pontifikata izreče papa Franjo - 2013.)

''Mislim dakle postojim!'' (Rene Descartes, 1596.-1650.)

''Kada ne možeš promijeniti smjer vjetra - podesi svoja jedra'' u mirnu valu! Citira i veli: Božidar Ručević (Nepoznati autor 2013. ili Jimmy Dean oko 1960.)

             

Brojač posjeta

Obavijesti

Ovo web sjedište je još u radu i sadržajno se mijenja skoro svakodnevno!

Kontakt

Kontakt

 

Šaljite nam Vaša štiva, rodoslove, crtice, debate, pitanja, prijedloge i fotografije. Vaše zapise i slike ne vraćamo. Sve korisno i dobronamjerno objavljujemo, a ostalo spaljujemo u staroj krušnoj peći, i to samo u one dane kada se spravlja lepinja i kruh.

Pišimo i debatirajmo o rodu ručevskom i puku hrvatskom ne zaboravljajući da: ''Sve što je staro, negda je bilo novo.'' (Tacit, 56.-117.)

© Božidar Ručević, 2013.

GNU General Public Licenca omogućava pod određenim uvjetima slobodno umnožavanje, prerađivanje i priopćavanje: mapa, fotografija i teksta, ali tada sve prelazi pod pravila te i takve licence. Autor ne može jamčiti da uporaba nekih dijelova ovoga štiva ne će kršiti prava trećih osoba i rado će prihvatiti upozorenja o tome.

Provjerite i odgovorno postupite!

bozidar.rucevic@zg.t-com.hr